BÅTENS SÄKERHET

Båten som är CE-märkt för max 10 personer ombord och 750 kilo last är utrustad med följande navigations- och säkerhetsutrustning:

• Uppblåsbara räddningsvästar till samtliga ombord
• Sextimmars överlevnadsdräkt till besättningen ombord.
• VHF
• Skeppsapotek enligt SJÖFS 2000:21 bilaga D.
• Nödraketer och handbloss
• Brandsläckare i cabin
• Brandfilt
• Automatiskt brandsläckningssystem i motorrum
• Automatiskt och manuell länspump
• Mobiltelefon i vattentätt fodral
• Magnetstyrkompass, Fluxgate gyrokompas
• Sjökort, GPS-navigator, radar, ekolod
• Kastlina
• Livboj med kastlina och livbojljus
• Livflotte för samtliga ombord - lättillgänglig
  med hydrostat
• Drivankare
• Två ankare med 50 meter ankarlina
• Vatten och mat för eventuell nödsituation

BEFÄLHAVARENS BEHÖRIGHET

• Examen Fartygsbefäl klass VIII
• Examen Maskinbefäl klass VIII
• Certifikat Handhavande av snabba fartyg
• Giltigt läkarintyg för sjöfolk
• VHF-certifikat

FÖRSÄKRING

• Båten är helförsäkrad i Svedea för yrkesmässig användning
  inklusiva passageraransvarsförsäkring