Fredin Consulting bedriver konsultverksamhet inom IT med huvudinriktning IT-ekonomi och kostnadskontroll.

Uppdragen utförs av Hans Fredin som startade verksamheten under 2003.

Vid behov kan specialkompetens underkontrakteras efter överenskommelse med kund.

Hans Fredin har lång erfarenhet inom IT. Dels som IT-chef vid Sveriges Television, Sonera och Dimension, dels i befattningar som ekonomi- och redovisningschef och dels genom olika konsultuppdrag.

Fredin Consulting tillhandahåller tidsbegränsade tjänster alternativt längre löpande deltidsuppdrag inom nedanstående områden.

Veksamhetsstyrning IT
Hjälper företag att få kontroll över IT-kostnader och IT-organisation, att etablera modeller för kostnadsuppföljning och investeringar och processer för budgetering, finansiering och beslut gällande IT m.m.

IT-ekonomi
Fredin Consulting har stor erfarenhet av att mäta och följa upp IT-kostnader och skapa modeller och rutiner för kostnadsuppföljning och rapportering samt erfarenhet av att bygga upp hela IT-funktioner inkluderat bemanning, val av tekniska plattformar för applikations- och utvecklingservrar, kommunikation och arbetsplatser och att anskaffa och implementera enskilda systemlösningar av varierande storlek i olika miljöer.

Fredin Consulting kan hjälpa till att ta fram beslutsunderlag i form av investeringskalkyler, modeller för jämförelse av olika investerings- och organisationalternativ, modeller och metoder för kostnadsuppföljning med eller utan kopplingar till företagens ekonomisystem.

Projektledare
Projektledare vid upphandling och/eller genomförande av IT-relaterade projekt. Uppdragen kan gälla affärssystem (t.ex.ekonomisystem, intranet o internet), infrastruktursystem (t.ex. kommunikations- o. telefonilösningar fast och mobil telefoni.)

Licenshantering
Hjälp med analys av licensbehov samt upphandling och administration av licenser. Hjälp att bygga upp rutiner för licensadministration.