BÅTPRAKTIK

Vi erbjuder behovsanpassad båtpraktik. Praktikpassen kan omfatta navigation, manövrering och hantering av båt, användning av sjökort och elektroniska navigationshjälpmedel m.m.. Utbildningen kan vara enskild eller i grupper med upp till sex personer.
  • Båtpraktik dager enligt NFB:s krav. Detta praktikpass innehåller den praktikutbildning som är obligatorisk för kustskepparexamen och som rekommenderas för förarintyg.
  • Båtpraktik mörker enligt NFB:s krav. Detta praktikpass innehåller den kompletterande praktikutbildning som rekommendera för kustskepparexamen.
  • Radarpraktik - Vi praktiserar användning av fritidsradar

TID OCH PRIS

Tidpunkt för praktikpass kommer vi överens om i samband med förfrågan/beställning. Utbildning kan läggas som kortare pass (min 2 tim) vid olika tillfällen alternativt längre pass, flera pass per dag, heldag, halvdag, allt efter önskemål.

Pris: Timpris anpassas efter praktikpassens innehåll och längd. Fastpris lämnas efter förfrågan.

BOKNING OCH FÖRFRÅGNINGAR